Potrebna dokumentacija:

- Pismo upućeno Nacionalnom COST koordinatoru sa sledećim podacima: naziv institucije, imena članova Management Committee, broj i naziv Akcije u koju se želi uključenje kao i drugi relevantni podaci,
- Kratki opis projekta – jedna ili dve stranice
- Lista izvora finansiranja – da li se finansira kao nacionalni projekat ili u okviru FP7 programa EU
- CV – rukovodioca projekta i kratke biografije drugih učesnika